• Wix Facebook page

T I K V E S   W I N E   R E G I O N

 Нашата Филозофија

на правење вино...

"...Нашата визија во винаријата ГД Тиквеш е постигнување извонредност.  Ние настојуваме да направиме одлични вина  кои ќе ја изразат врвноста на исклучителниот тероар,  што природата богато го дарувала на овие простори​..."

 

Историја

...Велат   дека  тиквешкото лозарство е врсник на

историјата!

...Благодарение пред се на извонредно големата традиција во одгледувањето на виновата лоза, мошне поволните почвено-климатски услови и дугите природни ресурси, ГД Тиквеш бележи повеќе 60 години традиција во одгледување винова лоза."

Винарска Визба Милев

ГД ТИКВЕШ

ВВМ ГД Тиквеш моментално има капацитет за производство на вино од 6, 2 милиони литри, со тенденција за раст до 10 милиони литри во наредните три години...